Tre gode grunner til å bruke LinkedIn

Tre gode grunner til a bruke linkedin

LinkedIn har blitt noe langt mer enn en bare en nettbasert CV
– slik kan du bruke plattformen til gratis reklame for din bedrift.

I Norge er over en million mennesker på LinkedIn og plattformen blir brukt av både bedrifter og privatpersoner. Som kommunikasjonskanalkan LinkedIn, gjennom ansattes private profiler og firmaprofil, bidra til at bedrifter oppnår god synlighet og rekkevidde. Brukes denne plattformen riktig, kan du skape større engasjement rundt firmaets merkevare – og få nye kunder.

Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å aktivt bruke LinkedIn som en plattform for å bygge nettverk og for å nå kunder, både eksisterende og potensielle. Som med annen markedsføring krever dette godt innhold publisert i riktig format, på riktig tid. Dette krever en innsats, men det er mange gode grunner til at det er verdt å bruke tid på – her er noen av dem:

1. Gratis reklame: Den beste SoMe-kanalen for B2B markedsføring

LinkedIn er en profesjonell plattform der mennesker engasjerer seg i saker som vekker interesse og ofte er relevant for bransjen de jobber i. Ved at mennesker liker, kommenterer og deler innhold, oppnår man god såkalt organisk rekkevidde (gratis reklame)!. Dette fører til at hele 80 prosent av ”leads”, (en person som har vist interesse, noe som er en salgsmulighet) i SoMe kommer fra LinkedIn.

2. Ansatte som ambassadører

Man bygger nettverk med mennesker, ikke bedrifter. De ansatte bidrar derfor til å bygge nettverk som privatpersoner. Ved at de deler og engasjerer seg i innhold relatert til sin bedrift og sin bransje bidrar de til økt synlighet. I tillegg viser de stolthet overfor bedriften sin og bidrar til å bygge troverdighet.

3. Du når folk når de er i ”business-modus”

Flesteparten av de som er på LinkedIn bruker plattformen til å søke informasjon om bedrifter og personer. I tillegg ønsker de å holde seg oppdatert på bransjestoff. Dette betyr at brukerne er i jobb-modus når de logger seg på, og vil sannsynligvis være mottakelige for godt innhold fra bedrifter.

Vil du lære mer om mulighetene i LinkedIn?
Ta kontakt med oss på kontakt@iogm.no - vi holder kurs og workshops for bedrifter