VARD

1_Vard_Internmagasin_Forside_Liggende

Internmagasin

I&M har i en årrekke produsert internmagasinet Kaikanten for VARD. Vi bistår med alt som kreves for en vellykket magasinproduksjon; idé‐ og konseptutarbeidelse, prosjektledelse, tekst, intervjuer, foto, design og layout, illustrasjoner og trykking.

Et internmagasin kan for mange bedrifter være et viktig verktøy for internkommunikasjon. Via magasinet får hver enkelt ansatt oppdatert seg om siste nytt på arbeidsplassen, samtidig som at det er en god kanal for å bygge kultur og samhold, øke følelsen av tilhørighet og motivere til økt innsats.

3_Vard_Internmagasin_Oppslag2
3_Vard_Internmagasin_Oppslag1
3_Vard_Internmagasin_Oppslag4
3_Vard_Internmagasin_Oppslag3