Personskadeforbundet

2_Personskadeforbundet_Forside

Råd og hjertevarme

Personskadeforbundet LTN er til for å gjøre hverdagen enklere for de som har vært utsatt for en skade. Organisasjonen ønsket en kampanje der målet var å skape oppmerksomhet og kunnskap rundt organisasjonen, og deres medlemsfordeler.

I&M Kommunikasjon utviklet budskapet ”råd og hjertevarme”, som ble til kampanjen ”Vi håper du aldri trenger oss, men vi trenger deg”. Kampanjen ble lansert med egenprodusert låt, reklamefilm og materiell for alle flater.

3_Personskadeforbundet_Rollup_2
3_Personskadeforbundet_Folder
3_Personskadeforbundet_Foto