Brunvoll logo

Merkevarestrategi, grafisk profil og nettside

Brunvoll designer, produserer, markedsfører og betjener komplette systemer for fremdrift, posisjonering og manøvrering av avanserte fartøy. Hovedkontoret er i Molde og konsernet har produksjon i Molde, Volda og Dalen.

Da Brunvoll AS kjøpte Scana Volda AS og Scana Mar-El ble I&M engasjert for å utvikle en ny og samlende merkevarestrategi for det nye Brunvoll-konsernet. Med utgangspunkt i en workshop med nøkkelpersoner fra Brunvoll utviklet vi ny strategi for selskapet, oppsummert i det nye posisjonerende utrykket Precision is our passion. Det nye kommunikasjonskonseptet bruker de ansatte i Brunvoll som ambassadører for å differensiere merkevaren, i en bransje som er fokusert på tillit. Som del av prosessen utviklet vi også ny logo og grafisk profil, samt en ny nettside, som en viktig del av den totale kommunikasjonsstrategien.

Brunvoll profil
Brunvoll web
Brunvoll profilmanual
Brunvoll guidelines
Brunvoll visittkort
Brunvoll tskjorte
Brunvoll stand